Nurse Conway

Conway Hall dottern Nurse Conway tjänade 553.221 kr på 8 starter, hon kommer ur en stam full av miljonären.

Själv har hon lämnat 4 avkommor, bl.a. Kick the dust Ås (Yankee Glide) en helbror till våran Joyful Pace

Nurse Conway vilar 2020.

CONWAY HALL (CA) GARLAND LOBELL (US) ABC FREIGHT (US)
GAMIN LOBELL (US)
AMOUR ANGUS (CA) MAGNA FORCE (US)
KENWOOD SCAMPER (US)
ARMBRO NURSERY (US) SPEEDY CROWN (US) SPEEDY SCOT (US)
MISSILE TOE (US)
ARMBRO AUDRA (US) SUPER BOWL (US)
CATHERINE LOBELL (US)