Killing Pace

Killing Pace är efter ELITHINGSTEN Maharajah, han har lämnat 21 svenskfödda miljonärer. Hingstens avkommor har en hög startprocent (74 totalt och 64 för treåringarna), samt en mycket hög medel-, medianprissumma och intjänat per start för de startande avkommorna. Maharajah har en jämn förärvning mellan hingstar och ston. Vi nämner Makethemark, Who´s who, Alon och A sweet dance

Islay Broline möderne går inte av för hackor, här hittar vi hästar som: Broadway Hall (4milj.skr.), Looking Hanover (1milj.$), Chip dot com (561.t$), Tom Cango (515.t $), Wuthering Hanover (494t.$) och Banker Hall